top of page

Privacyverklaring

Verwerking van Persoonlijke Informatie

Persoonlijke informatie is alle informatie betreffende de identificatie van een natuurlijk persoon. NMG Productions kan uw persoonlijke gegevens verkrijgen als u gebruikt maakt van onze diensten, en/of wanner wij gebruik maken van uw diensten en/of wanneer u het contactformulier op onze website invult. NMG Productions kan de volgende persoonlijke gegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw bedrijfsnaam

  • Uw adres

  • Uw telefoonnummer

  • Uw email-adres

  • Uw bankgegevens (enkel als wij gebruik maken van uw diensten)

 

Wat doen wij met uw gegevens? 

NMG Productions verwerkt uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen per telefoon en/of per email of reguliere post indien u niet telefonisch bereikbaar bent. Verder kan NMG Productions uw persoonlijke informatie gebruiken in een gezamenlijk contract voor afgesproken werkzaamheden door ons aan u verricht.

 

Bewaren van de gegevens

NMG Productions zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen – voor welke de gegevens vergaard zijn – te bereiken. Uw gegevens zullen niet langer dan een jaar bewaard worden als er geen overeenstemming met u is, of zo lang de wet het heeft vastgesteld.

Delen met anderen

NMG Productions zal enkel uw persoonlijke gegevens met derde partijen delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van met u overeengekomen werkzaamheden of indien een wettelijke plicht dit van ons vraagt.

Cookies

NMG productions gebruikt GEEN cookies op haar website (www.nmgproductions.nl), er worden dus geen algemene gegevens van onze bezoekers – zoals het IP adres van uw computer – opgeslagen.

 

Google Analytics

NMG Productions maakt GEEN gebruik van Google Analytics om te volgen hoe gebruikers de website gebruiken.

 

Gegeven inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht uw eigen persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe indienen via info@nmgproductions.nl. NMG Productions zal zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, en uiterlijk binnen enkele weken.

 

Beveiliging

NMG Productions neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassingen te voorkomen. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er misbruik van wordt gemaakt, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens die door NMG Productions zijn vergaard, neem dan aub contact op met NMG Productions via info@nmgproductions.nl.

 

NMG Productions kan op de volgende manieren bereikt worden:

 

Post adres/bezoek adres:

Rootakkers 42

5708 BA Helmond

 

Registratienummer Kamer van Koophandel te Eindhoven: 

68724594

 

Telefoonnummers:

+31 492 84 71 54 (kantoor)

+31 6 1438 1239 (studio)

 

E-mailadres:

info@nmgproductions.nl

bottom of page